ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 055-892-046
โทรสาร 055-892-046 กด 16