แบบสำราจความคิดเห็น

คุณชอบอ่านข่าวใดมากที่สุดในเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวโอนย้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โวท ผลโวท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวโอนย้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการโวตจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คน
กลับ

ออนไลน์ : 5 คน

เยี่ยมชม : 130828 คนประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

หนังสือสั่งการ สถ.