โครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 16 ส.ค. 59 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจัดโครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559

ภาพข่าวกิจกรรม