อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ตำบลโป่งแดง

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 26 ส.ค. 59 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงส่วนสาธารณสุขจัดโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลโป่งแดง

ภาพข่าวกิจกรรม