ประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 29 ส.ค. 59 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

ภาพข่าวกิจกรรม