โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 2 ก.ย. 59 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง(สำนักปลัด) จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

ภาพข่าวกิจกรรม