แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ต.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

งานพัสดุกองคลังประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ติดต่อสอบถาม 055892061 คุณสาริณี  บุตรนุช