ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ก.ย. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง กองคลัง (พัสดุ) คุณราตรี  ตันปิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาปฏิชีวนะ เพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ (โรคแบล็กเลก) งบประมาณโครงการ 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้