ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ต.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง