กองคลังประกาศชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ย. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง กองคลังประกาศชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่แนบไฟล์นี้ ติดต่อสองถามคุณธีรกานต์  รักปรางค์ 055892061