ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2562

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 พ.ย. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ังที่ 1/2562 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง