โครงการรณรงค์ลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ม.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจัดโครงการรณรงค์ลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด