ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ก.ค. 62 7
โครงการรณรงค์ลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 ม.ค. 62 13
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 พ.ย. 61 10
กองคลังประกาศชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 พ.ย. 61 105
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 61 101
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 61 128
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ส.ค. 61 94
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ส.ค. 61 111
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 ก.ค. 61 87
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโป่งแดง ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 ก.ค. 61 112

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 9 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่