ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Aaphaltic Concrete ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ค. 62 47
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ย. 61 99
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 ต.ค. 60 206
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 ต.ค. 60 206
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 ต.ค. 60 148
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 ก.ย. 60 144
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 ม.ค. 60 116
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหวยเดื่อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ต.ค. 59 219
สอบราคาจ้างระบบประปาหมู่ที่10บ้านดงชัฎก้อม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 ธ.ค. 58 310
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 ต.ค. 58 380

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 2 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่