บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

 • บุคลากร
 • นายณัฐพล หมูจุน

  ประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง

 • นายถนอม สียะ

  รองประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง

 • นายประเทศ เอี่ยมมี่

  เลขานุการสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง

สมาชิกสภา